content top
Techniki plastyczne w arteterapii

Techniki plastyczne w arteterapii

Na samym początku, warto przypomnieć, czym jest sama arteterapii. Otóż, jest to jeden ze sposobów, których stosuje się podczas psychoterapii. Arteterapia, w dzisiejszych czasach jest coraz bardziej ubogacana – od lat stosuje się bowiem coraz nowsze techniki, które mają za zadanie zwiększyć efektywność terapii. Leczenie pacjentów za pomocą różnorodnych technik plastycznych, jest popularne na całym świecie.

Znaczenie arteterapii

Dlaczego w terapii psychologicznej stosowane są różnorodne artystyczne metody? Otóż, artyzm jest z nami od początku życia – w przedszkolu i szkole mamy zajęcia z plastyki, techniki czy sztuki. Psychoterapia, często zawiera w sobie artystyczne techniki, które pomagają pacjentom rozładowywać stres i skupiać się na sztuce. Dodatkowo, wielu pacjentom pomaga to odkryć swoje nowe pasje i zainteresowania. Techniki plastyczne, jakie wykorzystuje się w arteterapii, często są stosowane na przemian. Warto dodać, że Arteterapia wykorzystywana jest podczas pracy w grupie, jak i w trakcie indywidualnych zajęć.
Trzeba zaznaczyć, że nie tylko dzieci są zafascynowane różnorodnymi technikami arteterapii. Pacjenci w każdym wieku chętnie biorą udział w zajęciach.

Najbardziej znanymi technikami plastycznymi, jakie stosuje się w arteterapii, są:

  • Rysunek – różnego rodzaju kredki – świecowe, ołówkowe, akwarelowe i pastelowe, są używane nie tylko podczas terapii z dziećmi. Ołówki, mazaki i markery, to także podstawowe elementy, jakie stosowane są podczas tej techniki. Dodatkowo, pacjenci mają okazję poćwiczyć swoje umiejętności w rysowaniu węglem oraz kredą.
  • Malarstwo – płótna oraz rozmaite typy farb i tuszy, są równie często stosowane, co artykuły rysunkowe. Pacjenci, zarówno ci młodsi, jak i starsi, mogą sprawdzić się w malowaniu. Dodatkowo, na zajęciach z arteterapii często maluje się farbami na szybie.
  • Sztuka użytkowa – jest to wykonywanie różnorodnych ozdób, decoupage, kartek okolicznościowych i elementów użytkowych w domu. Wszelkie elementy z zakresu sztuki użytkowej, tworzy się poprzez użycie wymienionych, plastycznych artykułów.
  • Grafiki – różnorodne logo, linoryty czy inne metody wykonywania druku wypukłego lub wklęsłego, są rzadziej wykorzystywane przez psychoterapeutów. Nie jest to jednak równoznaczne z faktem, jakoby grafika była mniej przydatna w całej arteterapii.
  • Rzeźba także należy do plastycznych sposobów prowadzenia arteterapii. Pacjenci w różnym wieku chętnie wykonują różne rzeźby o dowolnych kształtach, lub ćwiczą swoje umiejętności w tym zakresie, rzeźbiąc ustalone przez terapeutę kształty. Rzeźby na samym końcu się koloruje i dekoruje – wykorzystuje się w tym celu wymienione wyżej elementy. Do wykonywania rzeźb stosuje się glinę, modelinę, masę solną lub wosk.
  • Witraż – często, technika ta stosowana jest w szpitalach dla dorosłych. Wykonywanie witraży jest uspokajające i twórcze. Każdy pacjent ma więc możliwość wykazania się w tworzeniu pomysłowych witraży.

przybory do malowania

Arteterapia ma na celu przede wszystkim wpłynąć pozytywnie na każdego pacjenta. Szpitale psychiatryczne, kliniki oraz przychodnie i poradnie psychiatryczne, to miejsca, w których odbywają się zajęcia z arteterapii. W dzisiejszych czasach, prowadzenie takich zajęć leży w kompetencjach pedagogów i psychologów. Istotne jest, by osoba prowadząca posiadała chociaż minimalne umiejętności z tego zakresu. Pacjenci cierpiący na różne zaburzenia psychiczne (w tym zespoły Aspergera, Downa czy autyzm), mogą się bardzo szybko zniechęcić.
Wymienione wyżej techniki plastyczne, jakie stosowane są na zajęciach, zazwyczaj mają charakter naprzemienny. Nie każdy pacjent będzie się dobrze i pewnie czuł podczas malowania na płótnie lub za pomocą węgla, dlatego tak ważna jest opinia specjalisty na wczesnym etapie terapii.