content top
Problemy z równowagą u dziecka a integracja sensoryczna

Problemy z równowagą u dziecka a integracja sensoryczna

Czy twoje dziecko często się potyka, traci równowagę, czy myli strony? Zrozumienie roli integracji sensorycznej może być kluczem do wsparcia jego rozwoju.

Rozumienie problemu

Utrzymanie równowagi jest kluczową umiejętnością rozwojową u dzieci. Problemy z równowagą mogą się objawiać poprzez częste potykanie, przewracanie się, czy trudności w orientacji przestrzennej. Te kwestie często są pomijane, lecz mogą wskazywać na głębsze problemy z integracją sensoryczną – tłumaczy dyplomowana terapeutka Anna Marzec, która prowadzi gabinet integracji sensorycznej we Wrocławiu.

Integracja sensoryczna a równowaga

Integracja sensoryczna to proces, przez który mózg organizuje i interpretuje informacje zmysłowe, umożliwiając adekwatne reagowanie na otoczenie. Równowaga jest ściśle powiązana z tym procesem, ponieważ wymaga koordynacji między wzrokiem, słuchem, a także propriocepcją (postrzeganiem własnego ciała).

Problemy przestrzenne i motoryczne

Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć problemy z oceną odległości, głębokości, a także z koordynacją ruchową. Często można zauważyć, że wpadają na meble lub mają trudności z poruszaniem się w nieznajomym otoczeniu.

Innym częstym problemem jest mylenie stron prawej i lewej. Ta trudność również może być wynikiem zaburzeń w integracji sensorycznej, gdyż wymaga ona zdolności do przetwarzania i organizowania informacji przestrzennych.

Wsparcie i terapia SI

Ważne jest, aby rodzice i opiekunowie rozpoznawali te problemy i szukali wsparcia. Terapia zajęciowa skoncentrowana na integracji sensorycznej może znacząco pomóc dzieciom w rozwijaniu umiejętności równowagi i orientacji przestrzennej. Zawiera ona ćwiczenia, które wzmacniają zdolności motoryczne, a także uczą dziecko lepszego rozumienia własnego ciała i otoczenia.

Podsumowanie

Rozumienie roli integracji sensorycznej w problemach z równowagą i orientacją przestrzenną u dzieci jest kluczowe dla ich rozwoju. Wczesna interwencja i odpowiednie wsparcie mogą znacząco przyczynić się do poprawy umiejętności motorycznych i ogólnego dobrostanu dziecka.